Oral sundhed
Mund-krop forbindelsen
Tandpleje

Dental Insights GPT

(bygget på ChatGPT-4)

 

Hvad kan du bruge Dental Insights GPT til?

Her er et par eksempler:

  • Opsummering af evidensbaserede artikler fra online videnskabelige medicinske tidsskrifter. 
  • Få inspiration til din kliniks hjemmesidetekst eller opslag på sociale medier om tandpleje. 
  • Kliniske guidelines for tandfaglig praksis i punktform.
  • Opsummering af oral-systemiske komorbiditeter, medicinske interaktioner og bivirkninger. 
  • Brugermanualer og lovgivning for dentalmaterialer og udstyr.

 

Sådan kan du lave et prompt

En god måde at lave et prompt på ChatGPT (som Dental Insights GPT er bygget på) er at følge denne 3-trins struktur: 

  1. OPFØR DIG SOM [ROLLE]
  2. SKAB DETTE / UDFØR DENNE [OPGAVE]
  3. VIS SOM [FORMAT]


Eksempel #1:

"Opfør dig som en klinikejer. Skriv et blogindlæg til klinikkens hjemmeside, der forklarer de 20 vigtigste oral-systemiske forbindelser for en patient. Vis som punktform og formulér i et sprog til lægmand." 


Eksempel #2: 

"Opfør dig som en tandlægestuderende. Lav en opsummering af de 10 mest relevante videnskabelige artikler om social ulighed i oral sundhed og konsekvenserne for samfundsøkonomien. Indsæt links til de mest relevante kilder og forfattere. Vis som en liste. Understøt med relevante grafer og statistikker."

Value Proposition

 What is the core benefit your customer is going to experience? How will their life transform? Keep this to 1 or 2 sentences.

Benefit

Describe the benefit in more detail here.

Benefit

Describe the benefit in more detail here.

Benefit

Describe the benefit in more detail here.

 

"Write a customer testimonial here. 

Make sure it clearly says the problem your customer faced and how your solution helped them overcome it.

It should be no more than 3 sentences, preferably 1 or 2."

 

-NAME OF YOUR CUSTOMER
Who they are, what they do, etc.


 

The plan

Give your customers a simple 3 step plan for doing business with you. It should be dead simple so customers can see how easy it is to improve their life with you.

Step 1

What's the very first step they need to take?

Step 2

What about your part? If you do any heavy lifting, summarize it here.

Step 3

Paint a picture of success after they've bought your product.

Your one-liner here or one sentence testimonial

You could also shows logos of past or current customers

How are you different?

Use this section to briefly explain how you specifically help your customer like no one else can. You can write a paragraph here or keep it short to one sentence. If you have a lot of text, write a short intro here and then add the rest to the "hidden" section below.

This is where you can write a bit more. Think of this as your "elevator pitch" or "sales letter". As always, make it clear and tie it back to your customer's success.

Pricing options

If you're using this page to sell services, this pricing section is a great way to display different options.

Basic

$129

per month

Price #1

Most popular

Standard

$199

per month

Price #2

Advanced

$349

per month

Price #3

Anne Mette Stougaard

“This is a fantastic recommendation!”

CEO, John Doe Corp

Anne Mette Stougaard

“This is a fantastic recommendation!”

CEO, John Doe Corp


Oversigtsartikler

(opdateret 2024)


Cariologi

Undervisningsvejledninger til tandlæger. Odontologisk Institut. 

Vejledning om anvendelse af tandfyldnings­materialer. Sundhedsstyrelsen 2018. 


Endodonti

Undervisningsvejledninger til tandlæger. Odontologisk Institut. 

 

Infektionshygiejne

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR). Statens Serum Institut 2024.

Infektionshygiejniske retningslinjer for MRSA (NIR). Statens Serum Institut 2023.

Notat - Information til tandlægepersonale om MRSA. Sundhedsstyrelsen 2017. 


Medicin med odontologisk relevans

Interaktionsdatabasen.dk. Lægemiddelstyrelsen.

Mundhule og tænder. Pro.medicin.dk. 2023. 

Om patienter i antiresorptiv behandling (bisfosfonater og denosumab) med risiko for at udvikle osteonekrose i kæberne. Styrelsen for Patientsikkerhed 2022. 

Odontologisk medicinvejledning. Pro.medicin.dk. 2019. 


Parodontologi

Den nye klassifikation af parodontitis. Hvordan klassifikationen anvendes i daglig klinisk praksis. Tandlægebladet 2021.


Radiologi

Intraorale røntgenoptagelser Anvendelse af røntgenstråling i odontologisk praksis. Sundhedsstyrelsen 2019. 


Samfundsodontologi

Tandplejeprognose 2023-2045: Udbuddet af personale i tandplejen. Sundhedsstyrelsen 2024. 

Den regionale tandpleje: Vejledning for omfanget af og kravene til den regionale tandpleje. Sundhedsstyrelsen 2023. 

Den kommunale tandpleje: Vejledning for omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje. Sundhedsstyrelsen 2024. 

World Health Organization (WHO). Oral health.

World Health Organization (WHO). Global oral health status report: towards universal health coverage for oral health by 2030.

World Health Organization (WHO). Global strategy and action plan on oral health 2023–2030.

Sund Mund Hele Livet. Odontologisk Institut 2024.

Tandplejebrug blandt ældre i Danmark. En registerbaseret undersøgelse af ældres brug af tandpleje med fokus på skrøbelighed og brug af omsorgstandpleje. VIVE 2023. 

Tandplejeordninger i andre lande. VIVE 2018.

Hvad ved vi om brugerbetaling og efterspørgsel efter voksentandpleje? Del II: International sammenligning af erfaringer med brugerbetaling i voksentandplejen. VIVE 2018. 

Hvad ved vi om brugerbetaling og efterspørgsel efter voksentandpleje? Del I: Systematisk litteraturgennemgang af effektstudier af brugerbetaling og aflønningsmodeller. VIVE 2018. 

Modernisering af omsorgstandplejen. Anbefalinger for en styrket visitation, forebyggelse og behandling. Sundhedsstyrelsen 2016. 


Tilskudsordninger til tandbehandling i Danmark

Erstatning efter tandskader. Patienterstatningen 2024. 

Priser på tandlægeydelser (honorartabeller) med tilskud. Tandlægeforeningen 2024. 

Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge. Retsinformation 2024. 

NKR: Fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske undersøgelser i tandplejen. Sundhedsstyrelsen 2016. 

Tilskud til tandbehandling efter kemoterapi for kræftsygdom eller stråler mod hoved-/halskræft. Patientinformation. Sundhedsstyrelsen 2016. 

Tilskud til tand­behandling ved Sjögrens sygdom. Patient­information. Sundhedsstyrelsen 2016. 

Tilskud til tand­behandling ved medfødt sjælden sygdom. Patient­information. Sundhedsstyrelsen 2016.