Sammenhæng mellem parodontitis og kroniske betændelsestilstande i kroppen

Har parodontitis noget at gøre med de store kroniske betændelsestilstande som hjerte-kar-sygdom, leddegigt, type 2-diabetes, neurogenerative lidelser og kræft?

JA!! Det har det.

Og hvad med de mindre kendte kroniske betændelsestilstande som Sjögrens syndrom og systemisk lupus erythematosus?

Også dem!!

Sygdommene optræder ofte samtidigt, og den ene sygdom kan forværre forløbet af den anden. Alle sygdommene er karakteriseret ved såkaldt low grade inflammation.

Et nyt forskningssamarbejde skal nu afdække mekanismerne bag. For at forbedre behandlingsmulighederne er det derfor vigtigt at opnå øget indsigt i disse mekanismer.

Der er nu blevet oprettet en Clinical Academic Group for Low Grade Inflammation (CAG LOGINFLAM), som består af en stærk gruppe forskere.

Især klapper jeg i hænderne over at se at gruppen bl.a. omfatter Palle Holmstrup og Anne Marie Lynge Pedersen, som begge har været mine dygtige undervisere på Københavns Tandlægeskole!!

Tandbørstning redder liv
Socialt udsatte får gratis tandpleje