Hvordan løser vi den stigende mangel på sundhedspersonale - både nu og i fremtiden?

Hvordan løser vi den stigende mangel på sundhedspersonale - både nu og i fremtiden? 🍏

Antallet af ældre, demente og kronikere kommer kun til at stige.

Folk lever længere MED deres sygdomme, og dermed også MED deres egne tænder. Det hele skal vedligeholdes og nyopståede sygdomstilstande skal behandles. 💸💸

Ifølge Tandlægeforeningen er der 346 ubesatte tandlægestillinger i Danmark - og det er kun i privat praksis - og KUN tandlæger! Men der mangler også tandplejere, klinikassistenter og alle de andre "varme hænder" i vores sundhedvæsen.

🤔 Hvad i alverden skal vi stille op? 🤔

Som jeg ser det, er der forskellige muligheder, alt efter hvor meget ulighed i sundhed, man som samfund vil acceptere.

Min personlige holdning er, at INTET menneske i et velfærdssamfund skal stå i en situation, hvor de må takke nej til den rigtige behandling, fordi de ikke har råd til den. Det er uværdigt.

Derfor ser jeg disse 10 muligheder for mig:

1) Uddan flere sundhedspersoner.

2) Styrk fagligheden og tværfagligheden på sundhedsuddannelserne.

3) Indfør turnus for alle nyuddannede sundhedspersoner.

4) Uddelegér flere opgaver til andre fagområder både internt og eksternt.

5) Rekruttér flere udlændinge, hvis de opfylder de danske kvalitetskrav.

6) Rekruttér og fasthold sundhedspersoner i udkantsdanmark på alternative måder.

7) Brug eksisterende sundhedsteknologi i langt højere grad.

8) Gør hjælp til selvhjælp mere tilgængeligt for de ressourcestærke mennesker.

9) Hav fokus på forebyggelse, sundhedsfremme, tidlig opsporing og selvmonitorering!!

10) Vidensdel, vidensdel, vidensdel!!


... Mangler jeg noget?
Og hvad synes du? Er det egentlig den enkelte klinikers problem?
Har du selv gjort nogle ting, du kan anbefale til andre?

Vi skal hjælpe hinanden, så vi kan hjælpe vores medmennesker bedre.

Det bliver jo i sidste ende faktisk os selv, vi hjælper. ❤️


Se mere om tandlægemangel her: https://www.tandlaegeforeningen.dk/til-pressen/nyheder-og-pressemeddelelser/pressemeddelelser/2022/tandlaegemangel-saetter-tandsundheden-over-styr/

Et ekstremt billigt og undervurderet kursus
Kender du én der har fået kræftbehandling i hoved-halsområdet? Så skal du kende Sundhedsloven §166.