Dårlige tænder medfører lavt selvværd

»Vi ved, at dårlige tænder medfører lavt selvværd og ulyst til at deltage i møder med andre mennesker, herunder jobsamtaler. Når man for eksempel mangler en tand eller to, holder man op med at smile, og andre opfatter en som sur.«

»Tandlægeforeningen foreslår, at alle i målgruppen skal kunne få den nødvendige behandling betalt, når den ikke overstiger 10.000 kroner, fordi det vil spare både borgeren, tandlæge og kommunen penge i sagsbehandlingstid«

Når kun 14% af målgruppen (borgere med lav indkomst) bruger kommunale tilskud til tandbehandling, er det bl.a. fordi det er alt for bøvlet og tidskrævende.

Kom så politikere! 💪

Det ligger da lige til højrebenet at fjerne alt bureaukratiet og sætte et fast beløb af, så alle med lav indkomst kan få den nødvendige tandpleje, de har brug for.

Så kommer der nok også nogle besparelser på omkostninger ved følgesygdomme. ❤️

https://kommunalsundhed.dk/kommunernes-tilskud-til-tandpleje-for-udsatte-borgere-er-for-boevlet-at-soege/

Skal du opereres for en kæbelidelse? Ja værsgo, du får en tid til forundersøgelse om... 13 år!
Vågn op kære politikere: Munden er en del af kroppen