Den mest oversete og nok vigtigste grund til at få regelmæssigt tandeftersyn, kender du nok ikke – heldigvis!

Den mest oversete og nok vigtigste grund til at få regelmæssigt tandeftersyn, kender du nok ikke – heldigvis!

For hvis der ikke er noget der gør ondt, behøver man så besøge sin tandlæge eller tandplejer årligt?

Den årlige undersøgelse, kaldet Status undersøgelsen (SU), omfatter intet mindre end 13 forskellige punkter, hvoraf det allervigtigste er dette:

 • Undersøgelse af tænder, parodontium, mund, slimhinder, tunge og kæber.

Læg mærke til at du også får checket slimhinder og tunge. Her kan der nemlig gemme sig en alvorlig og forholdsvis sjælden tilstand, som kan være svær at opdage selv:

Kræft.

Hver 3. mundhulecancer opdages i tandlægestolen. Og selv for tandfolk kan det være svært at opdage og diagnosticere, især fordi den typiske hoved-halskræftpatient ikke længere primært er rygere og alkoholikere.

Antallet af HPV-relaterede kræfttilfælde i mandlerne og mundsvælget hos yngre voksne har de sidste mange år været i stigning.

Så når du åbner munden på tandklinikken, bliver du faktisk også screenet for cancer.

(Og så har vi slet ikke snakket om hvor billigt en Status undersøgelse er: 169 kr for voksne over 26 år, og 98 kr for 18-25-årige. Det er da god værdi for pengene!)Note om Status undersøgelse (2021)

Ydelsen indeholder:

 1. Ajourføring af anamnese.

 2. Afpudsning og fjernelse af bløde belægninger (i det for diagnostikken nødvendige omfang).

 3. Undersøgelse af tænder, parodontium, mund, slimhinder, tunge og kæber.

 4. Screening for bidfunktionsproblemer.

 5. Ajourføring af registrering af status af tandrestaureringer og tanderstatninger.

 6. Vurdering af progression af tidligere diagnosticeret sygdom.

 7. Diagnostik.

 8. Behandlingsplanlægning, herunder forelæggelse af behandlingsmuligheder og tilrettelæggelse af behandlingsforløb.

 9. Identifikation af risikofaktorer og risikovurdering.

 10. Fastsættelse af interval til næste undersøgelse baseret på risikobedømmelse og patientens individuelle behov.

 11. Kategorisering af patienten i grønt, gult eller rødt spor efter forløbsdiagram for fastlæggelse af individuelle undersøgelsesintervaller iht. Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer, 2016. Særlovgivning på Tandlægeoverenskomstområdet, gældende fra 1. juni 2018 Side 19

 12. For patienter i gul og rød kategori registreres om de har aktiv tandsygdom i form af enten Gingivitis (ydelse nr. 1010), Marginal parodontitis (ydelse nr. 1011), Caries (ydelse nr. 1012) eller Andet fx erosioner (ydelse nr. 1013).

 13. Generel opfølgning af den almene forebyggelse med understøttelse af egenomsorg om nødvendigt.Den vigtigste grund til eftersyn - jon-tyson-kpLEaeScdHY-unsplash.jpg

Vidste du at man som sundhedsperson kan komme med som observatør på en ambulance eller akutlægebil?
Indlagt med sygdom og udskrevet med tandproblemer