Hvordan i alverden beviser man sammenhængen mellem kroniske sygdomme, uden at gøre patienten skade i et uetisk klinisk forsøg?

Hvordan i alverden beviser man sammenhængen mellem kroniske sygdomme, uden at gøre patienten skade i et uetisk klinisk forsøg? 🤔

Fortvivl ej, for der er lige kommet fantastisk godt nyt for folkesundheden! 💪🏻

Nogle af de helt tunge spillere inden for tandlæge- og lægevidenskaben er gået sammen om et fælles forskningsprojekt kaldet "PlanPerioMed".

Styrken ved dette forskningssamarbejde er, at Plandent har en masse journaldata på tandpatienter, mens Odontologisk Institut, Købehavns Universitet og Rigshospitalet har den stærke tværfaglighed. 🚀🚀

Bevisførelse af kausalitet inden for forskning er ofte nærmest umuligt, men dette projekt skal evaluere hvordan behandling af parodontitis påvirker risikoen for udvikling af kroniske systemiske sygdomme som fx diabetes, leddegigt og hjerte-karsygdomme. 🔥

Jeg håber personligt at dette projekt kan påvise hvor tæt sammenhæng der er mellem kronisk inflammation i munden og udvikling af systemiske sygdomme andre steder i kroppen.

Det vil nemlig betyde at tandpleje og tilskud til tandbehandling forhåbentlig kan blive prioriteret langt højere i sundhedsvæsenet end det gør i dag! ❤️

Se link her: https://plandent.dk/publikationer/presse/folkesundhed
Og læg lige mærke til hvor glade de allesammen er! 😆

Er jeg god nok? Tvivl, optursfølelse, frustration, glæde, vrede, begejstring ... fik jeg sagt tvivl?
Forleden mødte jeg én af mine store rollemodeller - og jeg var TOTALT utjekket...