Det kan godt være at ordet "tandpleje" kun enkelte steder bliver nævnt direkte i den nye sundhedsreform...

Det kan godt være at ordet "tandpleje" kun enkelte steder bliver nævnt direkte i den nye sundhedsreform... 🤔

... men jeg ser personligt mindst 8 steder i den nye sundhedsreform, hvor tandsundheden indirekte kan blive styrket (og jeg har nævnt hvorfor i parentes):

➡️ 1) Nye tværsektorielle sundhedsklynger, som har fokus på mere behandling og opfølgning i almen praksis, i kommunerne og i hjemmet (forebyggelse i hjemmet kan ikke komme uden om tandbørstning).

➡️ 2) Bedre lægedækning i almen praksis, bl.a. ved at fremme regionsdrevne licensklinikker, samt at muliggøre at regionerne i en tidsbegrænset periode kan yde økonomisk tilskud til fx rekruttering af personale til områder med særligt store udfordringer med lægemangel (samme områder har mangel på tandfagligt personale).

➡️ 3) Styrket indsats over for borgere med kroniske lidelser såsom KOL, diabetes, hjerte-kar-sygdomme og muskel-skelet-lidelser (der er tovejs komorbiditet til mund- og tandsygdomme).

➡️ 4) Børn født i 2010 og senere skal ikke starte med at ryge eller bruge andre nikotinprodukter (rygning øger risikoen for alvorlig parodontitis og tandtab).

➡️ 5) Udbygge den digitale løsning "Et samlet patientoverblik", for at skabe viden om og overblik over borgeres samlede forløb på tværs af kommuner, almen praksis og sygehuse (patientens tandjournal bør være integreret med det øvrige sundhedsvæsen).

➡️ 6) Borgerne kan tilbydes behandling og monitorering af høj kvalitet uafhængig geografisk placering i trygge rammer i eget hjem ved bl.a. brug af telemedicinske løsninger, patientrapporterede oplysninger om eget helbred og livskvalitet samt virtuelle konsultationer (alt der ikke kræver professionel hands-on, bør tilbydes virtuelt, så den dyrebare tandlægestoletid går til de patienter, der har brug for det).

➡️ 7) Bekæmpelse af ulighed i sundhed bl.a. hos kræftpatienter og hos gravide og fødende i sårbare familier i sundhedsplejen (tandpleje er en generel sundhedsindikator, som skal implementeres fra starten af hhv. kræftbehandling og børns første tre leveår).

➡️ 8) Styrkelse af psykiatrien med en 10-års plan (psykisk syge borgeres har dårligere tandsundhed, hvilket påvirker deres evne til at komme i job og finde en kæreste).

Og så er der selvfølgelig den nyindførte "gratis" tandpleje til unge under 22 år (fuldt indfaset i 2025), samt en analyse af de mange eksisterende tilskudsordninger for social tandpleje.

Vi er nok mange tandfaglige, der havde håbet på et større fokus på tandsundhed, især et større tilskud til tandbehandling af voksne med mundtørhed, parodontitis (tidl. parodontose) og kroniske sygdomme. 💸💸💸

➡️ Hvad mener du om sundhedsreformen?

➡️ Er der nogle sektorer, der er blevet fuldstændig overset?

➡️ Eller har du ikke nået at kigge på den endnu? 😅


Kilde: https://sum.dk/temaer/sundhedsreformen

Selvom det kan være angstprovokerende for nogle, så plejer jeg næsten altid at tage til konferencer alene.
Er du bange for at gå til tandlægen? Måske skal du prøve VR-briller.