Dagens bedste nyhed! Flere patientgrupper kommer i Sundhedsloven §166

Simpelthen dagens bedste nyhed!! (skrevet primo 2024)

Flere patienter kan pr 1. juli 2024 søge tilskud via Sundhedsloven paragraf 166.

Antallet af patienter der kan søge tilskud stiger fra 4400 patienter til 10600 patienter.

De nye patientgrupper er:

1) Patienter der har udviklet GvHD efter en knoglemarvstransplantation.

2) Kræftpatienter der har fået immunterapi eller hormon- og antihormonbehandling.

3) Patienter der har fået behandling med radioaktivt jod mod sygdom i skjoldbruskkirtlen.

Dokumentationskravet for tilskudsansøgningen bliver også mindre.

Den største klapsalve herfra til alle de dedikerede mennesker, der kæmper for tandsundheden 🦷❤️

Fremtidens tandklinikken bliver hybrid
Et inspirerende interview om digitalt arbejdsflow