Bliver AI din næste medarbejder?

Bliver AI din næste medarbejder?

I dag blev vores hjerner tryktestet ret hårdt, da vi fik en tour-de-force igennem generativ AI og LLMs (large language models = store sprogmodeller på dansk), og hvad de kommer til at betyde for sundhedsvæsenet.

Her er nogle af de indsigter, vi fik i dag:

* Generativ AI er deep learning trænet på enorme datasæt, et slags kunstigt neuralt netværk af digitale synapser, hvor AI'en kan gøre sig selv dygtigere.
* Generativ AI kan fx bruges i sundhedssektoren til at skrive journalnotater i realtid, fremsøge relevante kliniske retningslinjer på få sekunder, opsummere relevant patientinformation fra en lang journaltekst og tilbyde 24/7 patientvejledning.
* Det er især vigtigt at nye teknologier bruges på at løse administrative opgaver så der rent faktisk bliver frigivet tid hos det kliniske personale til de kliniske opgaver.
* Før nye teknologier implementeres, skal vi overveje hvorfor de skal implementeres.

Til dagens konference var jeg heldigvis ikke den eneste tandlæge! Min gode kollega overtandlæge Louise Claudius Riis var der også, og det var fedt at kunne brainstorme hvordan AI kan bruges i tandplejen.

Heldigvis blev vi flankeret af de to dygtige AI-kyndige herrer Andreas Pihl og dagens mødeleder Henning Langberg samt alle de andre inspirerende oplægsholdere Adam Hede, David Berg Harajchi, Jens Kring, Dr Simon Wallace, Christoffer Egeberg Hother, Pernille Just Vinholt, Rikke Nielsen, Ole Nørgaard, Prins Marcus Valiant Lantz, Jonas Christensen.

TAK til Dagens Medicin Danmark for at lægge hus til.

Mit hoved skal hjem og lægges i blød nu...


Hvordan synes du vi skal bruge AI i sundhedsvæsenet og tandplejen?

Kan parodontitis medvirke til udvikling af Alzheimers demens?
Tandlægen der pludselig var havnet i 'Løvens Hule'